Afkortingen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgebruikte afkortingen met daarbij een toelichting.
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

Wlz

Langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ beoordeelt of verpleging, verzorging of behandeling wordt vergoed via Wlz.

CAK

Het CAK is het Centraal Administratie Kantoor. Wanneer u gebruik maakt van zorg via Wlz en/of Wmo moet u mogelijk een eigen bijdrage betalen. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw huishouden en uw indicatie. Eén van de taken van het CAK is het vaststellen en incasseren van de wettelijk verplichte eigen bijdragen voor geleverde zorg (AWBZ en Wmo). Voor meer informatie kunt u naar de website van het CAK.

CIZ

CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Deze instantie beoordeelt of u, afhankelijk van uw lichamelijke en geestelijke gezondheid, aanspraak kunt maken op vergoeding via AWBZ. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Wilt u meer weten over het krijgen van een indicatie, dan kunt u contact opnemen met het CIZ.
Geeft het CIZ een indicatie met verblijf af, dan kunt u daar meteen aangeven waar u graag wilt wonen. Bijvoorbeeld op één van de locaties van Cato. Het CIZ meldt u vervolgens bij ons aan en wij nemen contact met u op.

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning biedt hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld in het huishouden. Ook ondersteunt de Wmo mantelzorgers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt.

Pgb

Het persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg of hulp kunt inkopen die u nodig heeft. Er is een pgb voor zorg vanuit de AWBZ en een pgb voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Meer informatie over pgb en het aanvragen ervan vindt u op de website van de Rijksoverheid.

ZZP

Een zorgzwaartepakket is een pakket aan zorg, met daaraan verbonden een budget waarmee u uw hulp kunt inkopen. Het CIZ geeft de indicatiebesluiten af en bepaalt welk zorgzwaartepakket daarbij hoort.
 
Cato is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Calibris Erkend LeerbedrijfBronzen bordje CatoAangesloten bij De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg