Algemene voorwaarden Cato

Wat kunt u verwachten van Cato? Dat hebben wij beschreven in onze algemene voorwaarden:

Meer informatie

Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden neemt u dan contact op met onze zorgbemiddelaar via:
T 070-767 11 62
E Zorgbemiddelaar@cato-wwz.nl 
HKZ
Calibris Erkend Leerbedrijf
Bronzen bordje Cato
Aangesloten bij De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg