Geschiedenis

Carel van den Oever en Toon van Hagen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de oprichting van onze organisatie en de totstandkoming van onze eerste huizen. Uit eerbetoon aan deze Hagenaars dragen twee van onze huizen hun naam en hebben wij onze organisatie Cato naar hen genoemd.

Wethouder Toon van Hagen (volkshuisvesting) was medio twintigste eeuw voorzitter van de Algemene Woningbouwvereniging (het tegenwoordige Staedion). Binnen deze organisatie ontstond het inzicht dat het goed zou zijn om voor ouder wordende leden/bewoners een verzorgingshuis te stichten. Van Hagen nam hierin het voortouw. In 1961 werd hij voorzitter van de nieuwe Algemene Stichting Bejaardenzorg (ASB). Die functie bleef hij dertig jaar vervullen.

Er was destijds in Den Haag wel een voorziening voor ouderen: het Bestedelingenhuis aan de Lange Lombardstraat. Daar werden mensen in grote zalen ondergebracht; echtparen werden gescheiden. De ASB stond een moderne aanpak voor. Geen sombere lange gangen, maar een licht huis met galerijen en veel glas. Bovendien zou er niet alleen een verzorgingshuis worden gebouwd, maar ook, en dat was nieuw voor die tijd, aanleunwoningen.

Mede dankzij de medewerking van de toenmalige wethouder van sociale zaken en volksgezondheid, Carel van den Oever, kon het eerste verzorgingshuis aan de Schrijnwerkersgaarde snel worden gebouwd. Hij zorgde ervoor dat de gemeente Den Haag zich garant stelde voor de aflossing en rente van de eerste geldlening. Op 7 september 1962 sloeg Carel van den Oever de eerste paal voor de bouw van het huis dat zijn naam zou gaan dragen.

Op 21 oktober 1985 startte de bouw van een tweede verzorgingshuis, op de hoek Bezuidenhout/Laan van Nieuw-Oost-Indië: Bezuidenhout. Met dank aan de lobby van Toon van Hagen bij de gemeente Den Haag.

Carel van den Oever
Carel van den Oever

Toon van hagen
Toon van Hagen


 
Cato is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Calibris Erkend LeerbedrijfBronzen bordje CatoAangesloten bij De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg