Klachtencommissie

Als bemiddeling door de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie.

U kunt uw klacht schriftelijk (per post) of per mail indienen bij:
Klachtencommissie Cato (vertrouwelijk)
t.a.v. mevrouw E. van den Berg, ambtelijk secretaris
Postbus 52150
2505 CD Den Haag

U kunt de brief zelf opstellen of u kunt de klachtenfunctionaris vragen u hierbij te helpen. U ontvangt binnen een week een brief waarin de ontvangst van de klacht wordt bevestigd en waarin de verdere procedure wordt uitgelegd.
De volledige klachtenregeling kunt u opvragen bij de klachtenfunctionaris of het secretariaat of hier downloaden.

 
Cato is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Calibris Erkend LeerbedrijfBronzen bordje CatoAangesloten bij De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg