Rapportages van bezoeken Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd


In 2016 stond de stichting Cato in de belangstelling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Met de vaststelling van het inspectierapport naar aanleiding van het bezoek aan de locatie Carel van den Oever op 15 februari 2017 sloot de inspectie het toezichtbezoek af. Een samenvatting zoals die op onze website stond tot begin 2018, vindt u hieronder. De afzonderlijke documenten zijn op te vragen bij het secretariaat van Cato.


Op 30 januari 2018 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting een inspectiebezoek aan de locatie Bezuidenhout. En op 18 juli 2018 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan dezelfde locatie. De inspectie heeft dit tussentijdse bezoek afgesloten met de brief van 11 februari 2019.


Op 20 maart 2019 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onaangekondigd inspectiebezoek aan de locatie Carel van den Oever.Samenvatting bezoeken en rapportages 
Cato is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Calibris Erkend LeerbedrijfBronzen bordje CatoAangesloten bij De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg