Welzijn

Levenskwaliteit wordt niet uitsluitend bepaald door een goede gezondheid. Psychisch welbevinden, het hebben van een sociaal netwerk, beweging, hobby's, het delen van interesses, een goed gesprek, al deze zaken zijn net zo belangrijk. Onze ervaring is dat wie zich betrokken voelt bij zijn woon- en leefomgeving en het gevoel heeft dat hij ertoe doet, minder last lijkt te hebben van een afnemende gezondheid. Men houdt langer plezier in het leven. Onze ondersteuning is hierop gericht.

Betekenisvolle daginvulling

Veel mensen vinden het prettig zich nuttig te maken, of iets voor de ander te betekenen. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Bent u op zoek naar een zinvolle daginvulling, dan zoeken medewerkers van Cato samen met u naar een geschikte activiteit. U kunt hierbij denken aan:
  • lid van de cliëntenraad/medezeggenschapsraad: als lid van de cliëntenraad behartigt u de belangen van de klanten van Cato.
  • vrijwilliger: op die manier draagt u een belangrijk steentje bij aan het welzijn van bewoners. De meeste vrijwilligers genieten van hun werk. Het geeft hun leven kleur.
    Heeft u interesse? Samen met u zoeken we vrijwilligerswerk dat aansluit bij uw interesse.

Ondersteuning

Cato organiseert allerlei activiteiten en bijeenkomsten die ertoe bijdragen dat u zo lang mogelijk gezond en zelfstandig blijft. Ook als u beperkt wordt in uw dagelijkse activiteiten bieden wij passende ondersteuning. We kijken samen met u welke vormen van professionele begeleiding en ondersteuning het beste aansluiten bij uw specifieke behoeften. Misschien is begeleiding via ons ontmoetingscentrum iets voor u, of bent u gebaat bij dagstructuur.
Als u niet meer zelf voor uw eten kunt zorgen of u vindt het gezellig om samen met anderen de maaltijd te gebruiken, dan kunt u eten in de restaurants van Bezuidenhout en Carel van den Oever. Ook uw gasten mogen aanschuiven.

Recreatie

Samen genieten van de aangename dingen in het leven kan bij Cato op verschillende manieren. Wij hebben een uitgebreid programma voor kunst en cultuur, ontspanning, zinvol leven en gezond bewegen. Op de locaties van Cato vindt u steeds wisselende exposities. We organiseren regelmatig culinaire en culturele activiteiten. Hierbij kunt u denken aan wijnproeverijen, muziekuitvoeringen en themabijeenkomsten.


 
Cato is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Calibris Erkend LeerbedrijfBronzen bordje CatoAangesloten bij De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg