Interesse?

Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met de casemanager.


Contact
 

Ontmoetingscentrum

Voor mensen met beginnende dementie

Cato biedt een compleet programma aan, zowel voor mensen met beginnende geheugenproblemen als hun mantelzorger(s). Doel is dat u en uw mantelzorger(s) leren omgaan met de gevolgen van de ziekte, zodat u op een prettige manier zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Onze casemanager helpt u hierbij.

Programma

  • Twee dagen per week biedt het ontmoetingscentrum de deelnemers een gevarieerd programma. Belangrijke onderdelen van het programma zijn sport en beweging onder begeleiding van professionele medewerkers, bewegingstherapie en activiteiten gericht op het behoud van vaardigheden, zoals onder begeleiding boodschappen doen. Daarnaast kunt u onder meer schilderen, tekenen, een spelletje spelen en muziek luisteren.
  • Eén keer per maand is er een avondbijeenkomst (inclusief maaltijd) rond een bepaald thema.
  • Eén keer per maand houdt onze casemanager spreekuur.
  • Mantelzorgers kunnen in het ontmoetingscentrum terecht voor praktische adviezen, begeleiding en lotgenotencontact.
Het ontmoetingscentrum is een samenwerking tussen welzijnsorganisatie MOOI, stichting van mantelzorg PEP, het netwerk dementie van de stichting Transmurale Zorg en Cato.

Wanneer en waar

Het ontmoetingscentrum is geopend op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 15.30 uur.
Carel van den Oever
Schrijnwerkersgaarde 5
2542 TP Den Haag


Meer informatie en aanmelding

Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met onze coördinator. U kunt haar bereiken via:
T 070-767 11 00
E DagverzorgingCvdO@cato-wwz.nl

 
Cato is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Calibris Erkend LeerbedrijfBronzen bordje CatoAangesloten bij De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg