Interesse?

Wilt u tijdelijk bij Cato verblijven? Neemt u dan contact met ons op.


Contact
 

Tijdelijk verblijf

Ook al kunt u nog heel veel zelf, soms heeft u (plotseling) extra zorg nodig. Bijvoorbeeld als u moet herstellen na verblijf in het ziekenhuis. U bent dan tijdelijk niet in staat zelfstandig te wonen. In een dergelijke situatie kunt u terecht bij onze huizen Carel van den Oever of Bezuidenhout. Het is de bedoeling dat u na deze tijdelijke verzorging weer terugkeert naar uw eigen woning.

Verschillende vormen van tijdelijk verblijf

Cato biedt verschillende vormen van tijdelijk verblijf:
  • Respijtzorg: u kunt tijdelijk bij ons verblijven om uw vaste verzorger tijdelijk te ontlasten van de zorgtaken. Dit geeft uw mantelzorger een adempauze om tot rust te komen of met een korte vakantie te gaan.
  • Kortdurend eerstelijns verblijf (ELV): is mogelijk als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, b.v. na ontslag uit het ziekenhuis of als de huisarts dit verblijf noodzakelijk acht. Vanaf 1 januari 2019 is het helaas niet meer mogelijk om CZ-verzekerden met een ELV-indicatie Hoog-Complex op te nemen.
  • Verzorgd logeren op particuliere basis: u kunt ook bij ons logeren zonder indicatie. 
  • Logeren op particuliere basis: uw familie of vrienden kunnen op particuliere basis logeren in een van onze huizen, b.v. om samen een weekend door te brengen.


Indicatie

U kunt altijd gebruikmaken van deze vormen van verblijf bij Cato. Hiervoor heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig of een Wmo- (gemeente) of ELV-indicatie (huisarts of ziekenhuis).
Heeft u geen indicatie, maar wilt u wel gebruikmaken van tijdelijk verblijf via Cato? Dan kunt u er altijd voor kiezen om de (aanvullende) zorg die u wenst zelf te betalen.

Hoe meldt u zich aan?

Wilt u gebruikmaken van tijdelijk verblijf bij Cato? Neemt u dan contact op met onze zorgbemiddelaar via:
T 070-767 11 62
E Zorgbemiddelaar@cato-wwz.nl

 
Cato is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Calibris Erkend LeerbedrijfBronzen bordje CatoAangesloten bij De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg