Interesse?

Heeft u interesse in volledig pakket thuis van Cato? Neemt u dan contact met ons op.

Contact
 

Volledig pakket thuis (VPT)

Met het volledig pakket thuis kunt u thuis blijven wonen. Ook als uw behoefte aan zorg en begeleiding toeneemt. VPT biedt de voordelen van zelfstandig wonen in combinatie met onderdelen van complete zorg- en dienstverlening. Met het VPT verzekert u zich van persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, inclusief maaltijden, alarmering, het schoonhouden van uw woning en enkele recreatieve activiteiten. U hoeft niet het hele pakket af te nemen, een paar onderdelen mag ook. U bespreekt samen met de medewerker van Cato welke specifieke zorg u wenst.

Voor wie is volledig pakket thuis bedoeld?

Het volledig pakket thuis is geschikt voor u als:
  • U in aanmerking komt voor langdurig verblijf in een verzorgingshuis maar liever zelfstandig blijft wonen. In dat geval kunt u bij het CIZ een indicatie aanvragen voor een VPT 4, 5 of 6.
  • Uw zorgvraag en de tariefmogelijkheden van het VPT kunnen op elkaar worden afgestemd. U kunt dit bespreken met de zorgbemiddelaar. Deze kan u helpen bij het aanvragen van een indicatie hiervoor, maar u kunt ook zelf contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat hoort niet thuis in een volledig pakket thuis?

  • Huisartsenzorg, geneesmiddelen en tandheelkundige zorg behoren niet tot het VPT. Deze kosten vallen onder de zorgverzekering.
  • Woonlasten en alles wat daarmee samenhangt (huur, energie, belastingen, verzekeringen en voorzieningen in een woning zoals telefoon en televisie) vallen ook niet onder een VPT. Die betaalt u zelf.
  • Rolstoelen en aanpassingen aan de woning horen thuis in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Indicatie

Als u gebruik wilt maken van VPT heeft u een indicatie van het CIZ nodig.

Hoe meldt u zich aan?

Wilt u graag VPT via Cato ontvangen? Neemt u dan contact op met onze zorgbemiddelaar via:
T 070-767 11 62
E Zorgbemiddelaar@cato-wwz.nl

 
Cato is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Calibris Erkend LeerbedrijfBronzen bordje CatoAangesloten bij De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg